Croeso

Croeso

Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Traeth, Cricieth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi mewn atom i gyd-addoli gyda ni neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a drefnir yn enw’r Eglwys.

Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn Eglwys sy’n groesawgar, gweithgar a hapus ei naws. Mae’r adeilad yn un hardd ac wedi ei leoli ychydig lathenni o lan y môr yng Nghricieth.